• YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon

ריקוד על קירות

להשקה עם מעוף

מופעים ייחודיים על גבי קירות, בניינים, חנויות או מבנים ניידים, המתקיימים בגובה רב מעל ראשי הקהל. האקרובטים מרחפים ומחוללים בריקוד ורטיקלי מהפנט שגורם לקהל לתהות: האם הם צופים בקבוצה שרוקדת על במה - או באקרובטים שרצים על קיר??

בסיום הריקוד ניתן לשלב אלמנטים מפתיעים כגון פתיחת באנר, כיתוב גרפיטי, הסרת מדבקה לגילוי לוגו וכו'. 

הריקוד מותאם לאירוע ומקושר ברמה התוכנית והויזואלית לנושא ההשקה -
בניין חדש, חנות חדשה, השקת מותג, אירוע חברה, אירוע מקומי, קידום מכירות וכו'. 

ריקוד על קיר יניב סוויסה
ריקוד על קיר יניב סוויסה
ריקוד על קיר יניב סוויסה
ריקוד על קיר יניב סוויסה
ריקוד על קיר יניב סוויסה
ריקוד על קיר יניב סוויסה
ריקוד על קיר יניב סוויסה
ריקוד על קיר יניב סוויסה
ריקוד על קיר יניב סוויסה
ריקוד על קיר יניב סוויסה

מבית