• YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon

להיפך!

מופעים קרקס Y
מופעים קרקס Y

אנאבל מנהלת את יומה כמו כולנו: קמה בבוקר, שותה קפה, עוברת על העיתון, מנקה את הבית, שומעת מוזיקה ורוקדת להנאתה... אלא שאנאבל עושה את הכל – הפוך. רגליה מטיילות על התקרה וראשה מטה, בניגוד גמור לכוח המשיכה. כשהיא משקה את העציצים, כל המים עפים למעלה! כשהיא מכינה אוכל, כל המצרכים מרחפים!
מופע המותיר את הצופים המומים כשהם מנסים ללא הרף לפענח את החידה: איך היא לא נופלת??

* ניתן לעצב לפי נושא

מבית