• YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon

עמודים מתנדנדים

גמישותם הבלתי צפויה של עמודי הפלדה המתכופפים כמעט למחצית מגובהם, מפליאה את הצופים הבוהים בהשתאות אל מול המראה הקסום.

תנועתם של הרקדנים מהפנטת ומדהימה במיוחד לנוכח העובדה שהם עומדים על צינור דק.

מופעים קרקס Y
מופעים קרקס Y
מופעים קרקס Y

מבית