• YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon

העגורן האנושי

העגורן הוא אחד מכלי העבודה המרשימים שיצר האדם.
גאונותו בפשטותו, כשהוא רותם את חוקי הפיזיקה ומאפשר להרים משקל רב כמעט ללא מאמץ. 

 

העגורן האנושי שלנו, מאפשר להציג מעוף אנושי מרשים
ללא כל תליה מהתקרה! 

 

מאפשר ריחוף של אמן ברדיוס של כ- 10 מ' בגובה של עד 7 מ'
עם אפשרות לריחוף קרוב או מעל הקהל. 

 

את העגורן ניתן לשלב במופעים או בתהלוכות כמיצג נייד על גלגלים. 

יכול לשמש כמיצג נייח או נייד.

ניתן להציג במגוון נושאים לפי אופי האירוע. 

עגורן מופע קרקס Y
עגורן מופע קרקס Y
עגורן מופע קרקס Y
עגורן מופע קרקס Y

מבית