• YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon

הגלגל הענק

הגלגל הענק - האלמנט ששום פארק שעשועים לא שלם בלעדיו – מתגלגל לו ברחובות כשעל ספסליו יושבת רביעייה מפתיעה:

* רבעיית נגנים המנגנים מוזיקה עליזה בכלי נגינה שונים.

* ליצנים שברחו מן הקרקס
* יצורי יער קסומים
וכו' - לפי אופי האירוע

 

למופעי לילה הגלגל מואר בתאורה ססגונית 

 

יכול לשמש כמיצג נייח או נייד

גלגל קרקס Y מופעים
גלגל קרקס Y מופעים
גלגל קרקס Y מופעים
גלגל קרקס Y מופעים
גלגל קרקס Y מופעים
גלגל קרקס Y מופעים

מבית