• YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon

המתופף המעופף

מופעים קרקס Y
מופעים קרקס Y

אין כמו תיפוף על תופים כדי להכניס קצב לכל תהלוכה או אירוע.

המתופף שלנו עושה זאת כשהוא מרחף באוויר ומסתובב בין מעגל התופים שמסביבו!

סט תופים מעגלי המורכב על גבי קונסטרוקציית ברזל ניידת על גלגלים, מובלת ע"י זוג אופניים. המתופף יושב ע"ג עמוד בודד, ויכול להסתובב על צירו.

מבית